Job van

Offline


CNC INSTELLER


Functie

De set-upper is verantwoordelijk voor het instellen en het bedienen van één of meerdere cnc-freesmachines en het bewaken van het productieproces binnen de algemene veiligheids, kwaliteits- en milieuvereisten teneinde de continuïteit van het productieproces te garanderen en producten af te leveren volgens de algemene specificaties.

Bij de aanvang van elke shift overlegt hij met de collega's wat de status van de productieruns zijn en bespreekt de problematieken. HIj ontkoppelt de robotmatrijzen en/ of freeskoppen.

Hij is verantwoordelijk voor het aankoppelen van de robotmatrijs en/of freeskoppen . het programma wordt ingelezen op de machine en hij freest een eerste set-up binnen de kwalificaties.

controleert het eerste set-up stuk volgens de instructies. Het eerste stuk wordt opgemeten op basis van de kritieke meetpunten.Indien het stuk niet voldoet past hij de parameters aan.

Bij signalen van de machinebedienaar regelt hij de parameters zodat de machines niet stilvallen en het product binnen de klantspecificaties blijft.

Aanbod

Wij bieden een job optie vast in een snel groeiende, amibieuze en internaionaal georiënteerde onderneming.

Een rechtstreekse communicatie en een uitdagend loon.

Een modern machinepark, een collegiale sfeer.

Jouw profiel

Je kan overweg met meetapparatuur.

Technische voorlopleiding: electro-mechanica, mechanica, elektriciteit,..

Redeneervermogen: plan lezen, logisch inzicht, gezond redeneervermogen.

Zelfstandig werken, Creatief denken (Inventiviteit), Zin voor nauwkeurigheid hebben, Leervermogen hebben

De geproduceerde stukken controleren, De verschillende bewerkingsfases en de afstelwaarden (tolerantie, positie, oppervlaktestaat, ...) van het stuk en het gereedschap bepalen, Een bewerkingsprogramma op punt stellen of wijzigen, of een basisprogramma opstellen (omzetting van plannen, onderdelenlijsten, ...), Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren, De productie opstarten en bewaken (preproductie, serieproductie, ...), Een machinale bewerking uitvoeren: Afstellen, Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)

TSO 2de graad: Studiegebied Mechanica - Elektriciteit

Solliciteren

Roeselaarsestraat 2, 8870 IZEGEM
Mevr. Julie Bostyn
051/33.50.50

Offline