Directeur thuiszorg en kinderopvang

Functie

Zorgbedrijf Rivierenland voorziet in een zorgcontinuüm in de regio Mechelen - Sint-Katelijne-Waver. Gaande van kinderdagverblijven tot woonzorgcentra.

De diensten thuiszorg en kinderopvang voorzien in een uitgebreid aanbod diensten, lokale dienstencentra, assistentiewoningen en kinderopvang.

Als directeur thuiszorg en kinderopvang heb je een duidelijke visie en bouw je het beleid en de werking van de diensten verder uit samen met je team leidinggevenden en stafmedewerker. Je coördineert de verschillende projecten, volgt de voortgang ervan, bewaakt de KPI’s en zorgt voor een vlot draaiend geheel binnen de werking van het ruime Zorgbedrijf Rivierenland. Als lid van het managementteam participeer je aan diverse organisatie brede overlegmomenten en projecten. Je vertegenwoordigt de diensten van het zorgbedrijf in diverse interne en externe overlegorganen. Samen met je medewerkers realiseer je een kwalitatieve en betaalbare zorg en dienstverlening.

Zorgbedrijf Rivierenland heeft een duidelijke missie en visie en heeft haar beleid vastgelegd in een duidelijk kwaliteitskader. De zes pijlers binnen dit beleidskader zijn: regionale referentie, kwalitatief en betaalbaar zorgcontinuüm, sterke en warme organisatie, financieel gezonde organisatie, duurzaam en innovatie.

De drie kernwaarden van onze organisatie geven richting aan alles wat we doen:

Samen

 • Je bent als directeur van de diensten kinderopvang en thuiszorg verantwoordelijk voor het uitdragen van de missie en de visie en het bepalen en uitwerken van het beleid voor jouw diensten verankerd aan het beleid van het Zorgbedrijf.
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel en operationeel management van de dienst thuiszorg en kinderopvang en het behalen van de doelstellingen.
 • Je creëert performante bedrijfsprocessen en interne overlegstructuren om de efficiënte werking van de diensten te garanderen.
 • Als coachend leidinggevende, coach je verschillende leidinggevenden. Je geeft leiding aan de coördinator lokale dienstencentra, zorgcoaches en woonassistenten, de teamcoaches gezinszorg, de stafmedewerker kinderopvang en de teamcoaches van de kinderdagverblijven.
 • Je maakt deel uit van het Managementteam van Zorgbedrijf Rivierenland waarmee je de strategische lijnen voor de organisatie uittekent en deze vertaalt naar jouw diensten.
 • Je verdedigt de belangen van jouw diensten en licht de visie, projecten, resultaten, KPI’s, jaarplannen en jaarverslagen toe aan het managementteam.
 • Je bewaakt samen met je staf, de kwaliteit en veiligheid van de diensten en je evalueert periodiek, de werking van de verschillende diensten, stimuleert hen om de werking te verbeteren en de afgesproken doelen te halen.
 • Je blijft samen met je staf voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen rondom wetgeving en regelgeving van de diverse domeinen thuiszorg, kinderopvang, … Je zorgt dat deze geïmplementeerd worden en inspectienormen behaald worden.
 • Je rapporteert aan de algemeen directeur.

Lees de volledige vacature: https://www.zorgbedrijfrivierenland.be/vacature/directeur-thuiszorg-en-kinderopvang-2

Jouw profiel

 • Je slaagde voor een masteropleiding of gelijkwaardig.
 • Je hebt tenminste 5 jaar relevante ervaring, bij voorkeur in een directiefunctie.
 • Je hebt voeling met de zorgsector en bij voorkeur ook relevante ervaring in de zorgsector.
 • Je waakt over een gezonde en verantwoorde financiële werking van de diensten. Kennis in financieel management is een pluspunt.
 • Je bent een echte manager, georganiseerd, analytisch en werkt resultaatgericht.
 • Toezicht houden op de strategische doelstellingen van de organisatie en overleg met het directieteam organiseren
 • Het personeelsbeleid van de organisatie bepalen en er toezicht op houden
 • De organisatie vertegenwoordigen en communicatieacties voeren bij actoren van het sociaal-economisch veld
 • Het algemeen en financieel beleid van de organisatie bepalen (organisatie, economische ontwikkeling, ...)
 • De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
  Een vooruitgangstraject voorstellen

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur op A4a-b niveau. Bruto aanvangsloon met 5 jaar anciënniteit bedraagt € 4.950,33. Relevante beroepservaring wordt onbeperkt in aanmerking genomen.
 • Glijdende uren, mogelijkheid tot telewerken, 26 vakantiedagen en 11 feestdagen.
 • Laptop en smartphone.
 • Onbeperkte Data en belkrediet én tussenkomst internet abonnement.
 • Een interessant opleidingsaanbod en specifiek traject voor nieuwe leidinggevenden.
 • Extra voordelen zoals maaltijdcheques (7,5 euro), terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding (0,35 euro/km), mogelijkheid tot fietslease, hospitalisatieverzekering, 2 de pensioenpijler, voordelen GSD-V.

Solliciteren

Pascale Diddens
0471 56 47 09
pascale.diddens@mechelen.be