Job van

Offline


Leerkracht elektriciteit


Functie

Campus de helix is op zoek naar een leerkracht voor het vak elektriciteit. Het gaat over een voltijdse vervanging van 2 weken (16 uren TV + 7 uren PV in de 2de graad TSO + 3de graad BSO).

Aanbod

Wedde volgens barema's.

Jouw profiel

Diploma van leerkracht

Regels en afspraken nakomen, Plannen (= ordenen), Zelfstandig werken, Creatief denken (Inventiviteit), Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren, Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken, Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en coördineren, Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...), Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ..., Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren, Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen, Een of meerdere vakken aanleren

TSO 3de graad: Studiegebied Mechanica - Elektriciteit

Solliciteren

Rijksweg 375, 3630 MAASMECHELEN
Dhr. Christian Di Nezza

Offline